مشخصات درخواست کننده
شماره آگهی:224136
عنوان آگهی:مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات
هزینه بررسی:700,000 ریال
*ایمیل:
نام شرکت:
*تلفن همراه:
متن درون عکس مقابل را وارد کنید: