مشخصات درخواست کننده
شماره آگهی:224135
عنوان آگهی:مناقصه تکمیل آبرسانی مجتمع روستایی
هزینه بررسی:550,000 ریال
*ایمیل:
نام شرکت:
*تلفن همراه:
متن درون عکس مقابل را وارد کنید: