مشخصات درخواست کننده
شماره آگهی:223972
عنوان آگهی:مناقصه خرید و تحویل مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع غذای ناهار و شام
هزینه بررسی:700,000 ریال
*ایمیل:
نام شرکت:
*تلفن همراه:
متن درون عکس مقابل را وارد کنید: