مشخصات درخواست کننده تصویر آگهی
شماره آگهی:47437
عنوان آگهی:مزایده فروش اقلام مازاد
قیمت خرید:700,000 ریال
*ایمیل:
نام شرکت:
*تلفن همراه:
متن درون عکس مقابل را وارد کنید: