مشخصات درخواست کننده دریافت اسناد
شماره آگهی:47422
عنوان آگهی:مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر
قیمت خرید:300,000 ریال
*ایمیل:
نام شرکت:
*تلفن همراه:
متن درون عکس مقابل را وارد کنید: